dobrodošli na spletni strani PROCENING

Smo podjetje, ki se ukvarja s storitvami na področju gradbenega nadzora, vodenja investicijskih projektov, svetovanja, inženiringa, cenitvami nepremičnin, varnostjo in zdravjem pri delu, izdelavi in izdaji energetskih izkaznic ter posredništvu pri prodaji nepremičnin. Naročnikom zagotavljamo strokoven, pošten in profesionalen odnos, ter poiščemo najboljšo tehnično in ekonomsko rešitev.

Na podlagi dolgoletne prakse, ter pridobljenih in s strani pooblaščenih inštitucij potrjenih licenc za opravljanje dejavnosti, vam zagotavljamo visoke standarde profesionalnosti na področjih, ki jih pokrivamo. Smo dolgoročno usmerjeni, saj se zavedamo, da je kvaliteta opravljenih storitev pogoj za uspešnost in razvoj v prihodnosti.

Boštjan GABRIJAN