reference

S svojim bogatim strokovnim znanjem, posluhom za finančne možnosti in želje strank, smo zanesljiv partner pri izvajanju gradbenega nadzora, cenitvi nepreminin, koordinaciji za izvajanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču, posredništvu pri prodaji nepremičnin in izdelavi energetskega certifikata za stavbe. V preteklih letih smo s svojimi storitvami oskrbeli večje število strank tako doma, kakor tudi v tujini.

Zaupali so nam:

-Občina Slovenska Bistrica, -Okrajno sodišče Maribor,
-Občina Kidričevo, -Okrajno sodišče Slovenska Bistrica,
-Občina Rače-Fram, -Okrajno sodišče Slovenske Konjice,
-Občina Oplotnica, -Okrajno sodišče Ptuj,
-Nova KBM d.d., -Okrajno sodišče Brežice,
-NKBM Leasing d.o.o., -Okrajno sodišče Slovenj Gradec,
-Snaga d.o.o., -Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.,
in ostali pravni ter fizični subjekti.  
   
   

Z nekaterimi partnerji smo sklenili tudi pogodbo o poslovnem sodelovanju.