POSREDIŠTVO PRI PRODAJI NEPREMIČNIN

Posredništvo pri prodaji stanovanjskih, poslovnih, industrijskih in kmetijskih nepremičnin.

trg nepremiČnin

Osnovne značilnosti trga nepremičnin so:

 • primerljive nepremičnine dosegajo navadno na trgu podobne cene, gre za dokaj stabilne razmere, opazovane na določenem območju trga,
 • če gre za presežno povpraševanje, se običajno zgodijo premiki na strani gradnje, zmanjša se zasedenost nepremičnin in zvišajo cene. Velja tudi obratni proces, ki pa je po odzivu počasen, neizrazit,
 • pomembna je vloga stroškov posojil, obseg in njihova dinamika sprememb.

[nazaj]

posebnosti trga nepremiČnin

Razlike trga nepremičnin od ostalih trgov:

 • vsaka nepremičnina je svojevrsten unikat in hkrati neločljivo povezana s svojo lokacijo,
 • pomanjkanje standardizacije (vsako nepremičnino je potrebno pogledati),
 • omejena je primerljivost in konkurenčnost med posameznimi nepremičninami,
 • informiranost na trgu je slaba (ne gre za redne kupce in prodajalce),
 • lokalizirana konkurenca (konkurenca omejena na določeno geografsko področje),
 • slojevito povpraševanje (razlike v ceni med večjimi in manjšimi nepremičninami),
 • ponudba je na kratek rok neprilagodljiva (usklajevanje med ponudbo in povpraševanjem je možno le na dolgi rok),
 • omejeno število prodajalcev in kupcev,
 • nepremičninski trg je izjemno občutljiv na spremembe glavnih ekonomskih indikatorjev (plače, zaposlenosti, stroški gradnje, višina najemnine),
 • vplivi regulative občinskih in državnih organov, ter monetarne in fiskalne politike.

[nazaj]

Storitve

Storitve nepremičninske družbe:

 • sklenitev pogodbe o posredništvu,
 • seznanjanje naročitelja s tržnimi razmerji, vsebino predpisov, višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev,
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini,
 • pisna opozorila, obvestila, potrdila,
 • ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju,
 • oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način,
 • seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo,
 • prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja,
 • ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine,
 • seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake,
 • telefonsko komuniciranje s strankami ter
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla.
...  
 

[nazaj]

dodatne informacije

/

[nazaj]